четвъртък, 8 септември 2011 г.

Давид Черни

ДАВИД ЧЕРНИ И БЪЛГАРИЯ
Голяма битка се разгоря по повод идването (евентуално) на чехския художник Черни в Пловдив. Група т.н. интелектуалци, водени от г-жа Божана Апостолова, собственица на изд. Жанет, се надпреварваха да оплюват действията на кмета г-н Славчо Атанасов. Не бил дозрял да оценява художниците, ограничавал свободата на творчеството, излагал държавата ни пред Европа и т.н.Превзети мисли на хвърчащи в облаците творци, издигнали се високо над дребните национални интереси.

Да започнем отначало. Подигра ли се Черни с България? Това е безспорно. Подигра се най-жестоко пред целия европейски съюз и то два пъти: веднаж с карикатурната си тоалетна и втори път с черния парцал върху нея. Ех, казват, това е шега. Шега за сметка на името на България ! Той се подигра , напр. и с Германия, показвайки я с пречупен кръст отгоре. Но Германия е велика страна, всеки знае нейната културна история, нейните философи, нейното място в света. Пречупения кръст е минало, най-много хората да се усмихнат снизходително и да отминат. Но колцина познават България? Какво знаят за нея? Научават, че тя е едно ..тоалетно клекало!

Може би и Европейския съвет е проявил недостатъчно тактичност, допускайки подобно представяне на една малка, незащитена, бедна страна. Но как да им се сърдим? Те имат други мерки за междудържавни отношения.

Как трябва да постъпи обикновения, неповлияния от космическа търпимост и неиздигнал се достатъчно високо културно българин? Да се разсърди на г-н Черни. Той така и направи. Само Христос е проповядвал: ако те ударят по едната буза, подай и другата. Никой, обаче, от неговите последователи не го е послушал. Кой е този, който, след като кръвно и публично го обидят, ще се усмихне и ще се поклони на виновника? Такова поведение се нарича мекушавост и подлост и никой не го уважава. Нормално е да му зашлевиш един як шамар..

Намери се, обаче, един пловдивски гражданин, също интелектуалец, който си позволи да покани г-н Черни да участвува в изложба. Явно целта е била да се покаже оригинален и нестандартен.Разбира се, чехът отказа да дойде, защото, ако дойде тук, ще трябва или да се извини, или отново потвърди своето клекало- нито едното, нито другото го устройва. Порицание, и то много сериозно, заслужава този пловдивски гражданин, осмелил се така нагло да пренебрегне естественото патриотично чувство на българина заради желанието за оригиналност. И кметът г-н Атанасов следваше да го тури на мястото, като го дискредитира по подходящ начин. Нямаше да има нужда от милиционерски заплахи или други подобни мерки.

Трябва да стане ясно всекиму, че никой не оспорва таланта на г-Черни и неговите оригинални хрумвания и произведения, но когато се касае до национална чест, всичко трябва да бъде в тесни граници,т.е. не в международен план, защото в този случай рискува да бъде оплют и изхвърлен от съответното общество.

Инж. Павел Ангелов

Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар