събота, 21 юли 2012 г.


  Как в забулената с тайни електрификация се опразва джеба на българина.

  В броя на вестника Ви “Преса” от 02.07.т.г. прочетох внимателно материала под заглавие “Забраняват за година зелени централи”. По този повод , както и поради стресиращото повишаване цената на електроенергията от началото но месеца, Ви изпращам моето мнение като специалист-инженер по този въпрос. Предварително искам  да споделя, че изходни данни за точно разплитане от търсещите истината граждани  просто не се намират в съответните сайтове във Интернет! Възможно е същите да са достъпни единствено на определени служебни лица от енергийното ведомство или пък, за мой срам, не зная къде да ги намеря.
  Първата забележка, която правя, е за  огромната мощност,  вероятно ИНСТАЛИРАНА, на слънчевите електроцентрали- именно  1705 мегавата. По ползваните понастоящем технически възможности за добив на слънчева енергия от единица площ  тази стойност съответствува прибилизително на  17 хил. декара . Лично аз не съм видял в България  фотоволтаична инсталация с по-голяма площ от десетина декара. При това трябва да се има предвид, че под инсталацията  земята почти не може да се използва . Моля проверете източника на тази информация . Може би се отнася за БЪДЕЩИ ИНСТАЛАЦИИ до 2020 година? Доколкото зная, цялата електро-инсталирана мощност на  страната  е ок. 7000 мегавата, от които 2200 се намират в АЕЦ Козлодуй.
  Втората забележка е относно цената на добиваната от различните ел.централи  енергия. Знае се, че себестойноста на тази, добивана от ядрените реактори, е около 4 стотинки, на водните по-малка, а на ТЕЦ е най-висока –около и над десетина стотинки. При тези стойности е необяснимо как държавата се е съгласила да ПЛАЩА изкупената от произведената от волтаици енергия по 70 стотинки за киловатчас, т.е. десетократно по-скъпо! Разбираемо е, че трябва да се се стимулира развитието на производството от енерго-възстановяеми източници /каквато е и препоръката на ЕС/ но приетата цена е неоправдано висока. Появява се съмнение за корупция, така че следва да се коригира  с специален закон.
  При досегашната /до 1 юли/  схема на продажната цена, стойноста на зелената енергия съставлява  едва 2,4 % , което подсказва какъв е и нейният дял в цялостното производство /тук са включени и вятърните и такива на биомаса производители/. Необяснимо е как този дял нараства от 1 юли, като е ноторно известно, че инсталираните фото-волтаични мощности се използват само през светлата част на денонощието и при предимно слънчеви дни!
  Още много други въпроси могат да се появят при по-подробен анализ на ценообразуването на ел.енергията, обаче тази процедура е дълбоко завоалирана и недостъпна за обикновения консуматор. Крайно време е тази таинственост да бъде разбулена, ако има грешки същите да бъдат коригирани, но гражданите трябва да научат как се използват измъкнатите от джеба им спечелените с пот на челото пари.
                                                             Инж. Павел Ангелов
                                                                     Пловдив
                                                                 

Няма коментари:

Публикуване на коментар