неделя, 28 октомври 2012 г.

Какво да правим с паметниците на Съв. Армия?


 КАКВО ДА НАПРАВИМ С ПАМЕТНИЦИТЕ НА СЪВ. АРМИЯ

   Повече от двадесет години  вече демократичната общественост не може да намери решение за съдбата на  позорните за България многобройни паметници на Съветската Армия. Издигнати по поръчка на шовинистичните ръководители на съветската държава,  следващи традицията на щестлавната Руска империя, тези чудовищни монументи заемат централните площади на  нашите по-големи градове, като внушават у населението погрешни исторически представи и обиждат, меко казано, националното чувство на българина. Лесно обяснимо е защо комунистическите управници с въодушевление ги построиха и обградиха с внимание, достигащо до обожание - защото именно съветските генерали ги поставиха начело на нещастната ни родина и ги поддържаха твърдо и настойчиво при всичките им начинания, дори и престъпни!
  След десети ноември 1989 г., обаче, истината не можеше повече да се скрива от обществото.  Противоречието с обективните исторически факти и   безспорното си за образования гражданин унизяване на българската държавност изискват тези паметници да бъдат по някакъв начин  дискредитирани. Най-сполучливият  начин е да бъдат изолирани в специализирани паркове, обаче поради своята масивност това се оказва невъзможно /само пловдивският Альоша тежи повече от сто тона!/. От друга страна трябва да се има предвид, че голяма част от гражданството все още не е узряло за такива мерки. Това са  бетонираните поддържници на стария комунистически режим, за които Русия, респ.  бившият  Съветски Съюз са по-мили от България! Колко още години трябва да им се обяснява, че интересите на българския народ и държава  не съвпадат с тези на Русия и дори си противоречат?
  Как да се справим с проблема? Предлагам следната мярка, вероятно  подлежаща на  приет Закон. ПРЕД СЪОТВЕТНИЯ ПАМЕТНИК ДА СЕ МОНТИРА МАСИВНА ПЛОЧА С НЕИЗТРИВАЕМ  ТЕКСТ  със следното примерно съдържание:
   "Този паметник не отговаря на историческата истина. Той е построен за да угоди на насилствения комунистически режим. България не е освобождавана от фашизма- такъв не е имало у нас. Съветската армия нахлу в България като ни обяви несправедлива война и нито един неин войник не е загинал на наша територия."
                                                                                  
                                                                               Павел Ангелов-Пулиев

Няма коментари:

Публикуване на коментар