сряда, 21 март 2012 г.

Историята на Сдружение "Георги Марков-Скитник"

Сдружение "Георги Марков-Скитник" бе основано на 17 юни 2006 г. в гр. Пловдив на Учредително  събрание, по инициатива на Павел Ангелов - Пулиев  в присъствие на 15 души учредители. Повечето от тях бяха пловдивски жители, но присъстваха и няколко души от София, като единият от тях  бе г-н Любен Марков, първи братовчед на  убития през 1978 г. писател и журналист, патрон на Сдружението. По-известните членове на новообразуваната формация, освен споменатия,   бяха: поетът Йордан Русков, юристът Методи Ковачев /син на известния земеделски деятел, писателят Йордан Ковачев/, адвокатът Камен Георгиев, председател на адвокатската колегия в града, Илия Кожухаров, зам.ректор на Музикалната академия в Пловдив и още няколко интелектуалци. На събранието бяха уточнени основните цели и задачи на Сдружението, именно пропагандиране живота, произведенията и дейноста на именития журналист и писател Г.Марков, както и начини за увековечаване неговата памет и завършване следствието по неговата кончина.
  Сдружението заедно с придружаващите го документи /устав, протокол, списък на членовете и др./ бе регистрирано в Пловд. окръжен съд на 13.11.2006 г. с решение № 7110, а в последствие бе вписано в Централния регистър на Министерството на правосъдието съгл. ЗЮЛНЦ  под  № 008 /19.02.2007 г.
  Ръководството на Сдружението бе избрано в състав: Председател Павел Ангелов, и двама зам.председатели Любен Марков и Людмил Попов. В течение на останалата част от 2006 г. и цялата 2007 г. то разви много активна дейност, чрез публикации в местния печат, издаване на възпоменателни листове по случай забележителни годишнини от живота на патрона си, провеждане на възпоменателна вечер със сказка, проведе дори и своебразна анкета сред зрителите на "Сцена на кръстопът" относно пиесите на Г.Марков, почти непознати досега. Сдружението стана известно и на Общинския съвет  на града с неговите искания за обществено признание на мъченика-писател и след известна  борба с недостатъчно информирани или недобронамерени служители успя да издейства решение на Съвета за построяване на паметник на същия . Решението на Общинския съвет е с № 414  от 13.09.2007 г.Сдружението издаде със собствени средства брошура  "Кой бе Георги Марков-Скитник"  с неговата биография в 1000 екз. които разпространи безплатно в Пловдив  и  София.
  За съжаление, през 2008 г. се появиха разногласия сред ръководството на Сдружението, главна причина за които бе желанието на единия зам.председател-Л.Попов- да използва авторитета и целите му за лични облаги! В резултат на тези домогвания, в които бе увлечен и другия зам.председател Л.Марков, на общо събрание на 22.март 2008 г. същите бяха отстранени от членство. Това стана причина Сдружението да замрази своята дейност за няколко години, докато се изяснят истинските причини за разбиването му.
 Днес Сдружението с ново ръководство  подновява своята народополезна дейност и апелира към българската общественост да подкрепи усилията му за осъществяване първоначалните благородни и патриотични цели. РАНО ИЛИ КЪСНО ТЕ ЩЕ БЪДАТ РЕАЛНОСТ!         

сряда, 14 март 2012 г.

Паметникът на Филип Македонски на старото място!!!

Сред Пловдив се разпространява призив да се върне паметника на Ф.Македонсик на старото му място на Джумаята! Инициатори са т.н. "интелектуалци"- хора на културата с обществена тежест и влияние. Недопустимо е тази малокалибрена кохорта  да приватизира престижното определение "интелектуалец" в ущърб на останалия плебс, както считат. Тези самозванци са скъсали с българщината и не усещат, че този паметник внушава, поради  мястото, което заема, чуждопоклонство, преклонение пред силата и в никакъв случай не почит към ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЕРОИ, КОИТО, МЕЖДУ ДРУГОТО, направиха Пловдив столица на Съединението! Предостатъчно е че изобщо е създаден и мястото му е някъде между старините, но не в цент ъра! По силата на логиката същите безумци могат да предложат Пловдив да върне името си Филипопол! СРАМ!