събота, 14 април 2012 г.

топлофикация

Може би читателите не знаят, че когато се отчита разхода на топлоенергия в абонатната станция от органите на Топлофикация, тя не се разделя на : част за отопление и част за топла вода.Часта за топла вода се приема по някакви свои проценти, които са произволни. По този начин онези консуматори, които ползват само топла вода, са ощетени за сметка на другите консуматори. За да се избегне тази грешка, предлагам / И ТО НЕ ОТ ВЧЕРА, А ОТ ГОДИНИ/ разхода на топлина за гореща вода да се отчита единствено по ВОДОМЕРА, като се приеме една постоянна величина за топлоемкост на 1 куб.м.вода.Теоретически тя е добре известна, но заедно с загубите по тръбите се увеличава многократно /.Във всички случаи тази топлина и съответно нейната стйност трябва да бъде няколкократно по-ниска от цената й ако се използва електрически бойлер./Понастоящем много често при този произволен начин на отчитане стойноста на топлата вода надвишава цената на водата, стоплена с бойлер, което е един абсурд! По този начин всеко консуматор ще знае винаги колко му струва всяко количество изразходена гореща вода и ще се съобразява с разхода.
 След отчитането на топлината, разходвана за гореща вода, останалото количество, отчетено от топломера в абон. станция остава само да се раздели на броя импулси /сборът им/ на всички абонати, които имат индивидуални уреди на радиаторите си и по този начин да получат сметката си за топлофикация.Ясно е, че по този начин отпада нуждата от топлинни счетоводители!
 Препоръчаният начин предполага отпадането на отделно перо за отопление на сградата, което е дно изкуствено недомислие, целящо да ограби онези , които са изключили радиаторите си. Основанието е, че сградата се отоплява от ВСИЧКИ , защото никой през зимата не стои на студено, а облагодетелствувани са само онези с включени топломери.
 Този начин предполага и изключване от сметките на всички, които са замразили радиаторите си и плащат противозаконно само заради тръбите, които минават през апартамента им.
 Това значи, че цялата отчетена и разходена топлоенеергия ще се заплаща само от абонатите, които имат включени радиатори с индивидуални топломери. Вероятно този начин ще увеличи сметките им с някакъв -малък- процент, но той ще бъде справедлив и законен, при това ще се спестят средствата за топлинните счетоводители! Общоизвестно е, че тези абонати са все пак едни от по-заможните консуматори.
Горният начин ще направи разбираеми за всекиго енигматичните фактури на Топлофикация, ще повиши доверието към предприятието, ще отговори на изискванията на Конституцията, ще ликвидира всякакви дела, които са хиляди, и в края на крайщата ще накара хората отново да си включат радиаторите!

Няма коментари:

Публикуване на коментар